Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा










सबै सूचना
सबै समाचार
सबै प्रेस बिज्ञप्ति
सबै फारामहरु
उमेश बस्नेत
उमेश बस्नेत

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नवराज बराल
नवराज बराल

प्रशासकीय अधिकृत (सूचना अधिकारी)
9851211120