Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा


सबै समाचार
सबै प्रेस बिज्ञप्ति
सबै फारामहरु
दिपकराज नेपाल
दिपकराज नेपाल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

हरि प्रसाद शर्मा
हरि प्रसाद शर्मा

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)
9856052444

राजेन्द्र शर्मा
राजेन्द्र शर्मा

प्रशासकीय अधिकृत

उज्वल बहादुर बस्नेत
उज्वल बहादुर बस्नेत

प्रशासकीय अधिकृत