Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा


सबै समाचार
सबै प्रेस बिज्ञप्ति
सबै फारामहरु
सबै सूचना
गंगा बहादुर क्षेत्री
गंगा बहादुर क्षेत्री

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नवराज बराल
नवराज बराल

प्रशासकीय अधिकृत (सूचना अधिकारी)
9851211120

उज्वल बहादुर बस्नेत
उज्वल बहादुर बस्नेत

प्रशासकीय अधिकृत