Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

काेठा नम्वर सहितको नागरिक बडापत्र 2076-05-12

क्र.सं‍. सेवा सुविधाकाे विवरण आवश्यक कागजपत्र लाग्ने शुल्क लाग्ने समय जिम्मेवार कर्मचारी वा शाखा गुनासाे सुन्ने कर्मचारी कैफियत
१. शान्तिसुरक्षा सम्बन्धी  निवेदन वा जानकारी  १. निवेदन । निवेदन भए रु १० काे टिकट तुरुन्तै प्र.अ. / शाखा हेर्ने ना.सु. प्र.जि .अ. अदालतकाे कार्यक्षेत्र वा अन्य निकायकाे अधिकार क्षेत्रकाे निवेदन वा जानकारीका सम्बन्धमा तत् तत् निकायमा जानुपर्ने ।
२. वंशजकाे नाताले दिइने नागरिकता सम्बन्धी

१. अनुसूची १ काे फाराममा वडा कार्यालयकाे सिफारिस

२. बाबुकाे नागरिकता र विवाहित महिला भए पतिकाे नागरिकताकाे फाेटाेकपी समेत पेश गर्नुपर्ने । 

३.साे नभए दाजु वा भाइ वा नजिककाे वंशज खुल्ने व्यक्तिकाे नागरिकताकाे फाेटाेकपी ।

४.उपर्युक्त प्रमाणहरु पेश हुन नसकेमा वंशज खुल्ने अन्य प्रमाणहरु जस्तै लालपुर्जा अादि ।

५. जन्म मिति खुल्ने एस.ई.ई./ एस.एल.सी. उत्तिर्ण गरेकाे शैक्षिक याेग्यताकाे चारित्रिक प्रमाणपत्र र लब्धांकपत्रकाे फाेटाेकपी वा जन्मदर्ताकाे फाेटाेकपी ।

६. अटाे साइजकाे फाेटाे २ प्रति ।

नाेटः उपर्युक्त प्रमाण कागजातकाे साथै नाता खुल्ने व्यक्ति स्वयम् उपस्थित भै सनाखत गरिदिनुपर्ने । 

बसाई‌ंसराई गरी अाउनेकाे हकमा निम्न लिखित थप कागजप्रमाण पेश गर्नुपर्नेः 

१. स्थानीय पञ्जिकाधिकारीकाे कार्यालयबाट जारी भएकाे बसाईंसराईकाे प्रमाणपत्र ।

२. जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा ।

३. नक्शा पास प्रमाणपत्र  ।

४. पानी, विजुली, टेलिफाेन अादिकाे महशुल कार्डकाे प्रमाण ।

रु १० काे टिकट प्रमाण पुगेकै दिन प्र.अ. / शाखा हेर्ने ना.सु. प्र.जि.अ. व्यक्ति र प्रमाणका सम्बन्धमा थप बुझ्नुपर्ने देखिएमा प्रहरी सर्जमिन गरिने ।
२.१ वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता (महिलाका लागि)

१. अनुसूची ७ बमाेजिमकाे सम्बन्धित वडाकाे सिफारिस ।

२. पतिकाे नागरिकताकाे फाेटाेकपी ।

३. विवाह दर्ताकाे प्रमाणपत्र ।

४. विदेशी नागरिकता परित्याग गर्न कारवाही चलाएकाे प्रमाण  (यसकाे नमुना फाराम डाउनलाेडमा उपलब्ध छ) ।

५. पतिकाे सनाखत, पति नभएमा नजिककाे नातेदारकाे सनाखत र निजकाे नागरिकताकाे प्रमाणपत्र ।

६. अटाे साइजकाे फाेटाे २ प्रति ।

रु १० काे टिकट प्रमाण पुगकै दिन । प्र.अ. / शाखा हेर्ने ना.सु. प्र.जि.अ. व्यक्ति र प्रमाणका सम्बन्धमा थप बुझ्नुपर्ने देखिएमा प्रहरी सर्जमिन गरिने ।
२.२ कर्मचारी परिवारका लागि 

१. अनुसूची १(वंशज) अथवा अनुसूची ७ (वैवाहिक अंगिकृत) सहितकाे स्थानीय वडा कार्यालयकाे सिफारिस ।

२. जिल्लामा कार्यरत नेपाल सरकारकाे स्थायी कर्मचारी, सरकारी संस्थान, विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी /शिक्षक भएकाे प्रमाण जस्तै परिचय पत्र । 

२. सम्बन्धित कार्यालयबाट नागरिकताकाे लागि सिफारिस गरेकाे पत्र ।

३.अटाे साइजकाे फाेटाे २ प्रति ।

४. पति / पिता, बाबुअामाकाे नागरिकताककाे प्रमाणपत्र ।

५. विवाहित महिला भए विवाह दर्ता प्रमाणपत्र ।

६.नाता खुल्ने व्यक्ति निजकाे नागरिकता सहित स्वयम् उपस्थित भै सनाखत गर्नुपर्ने ।

रु १० काे टिकट प्रमाण पुगेकै दिन । प्र.अ. /शाखाकाे ना.सु. प्र.जि.अ.  
२.३ नागरिकता नलिएकी सम्बन्ध विच्छेद भएकी महिलाका लागि ।

१. अनुसूची १ बमाेजिमकाे सम्बन्धित वडाकाे सिफारिस ।

२. बुबाअामाकाे नागरिकताकाे प्रमाणपत्र ।

३.साे नभए दाजु वा भाइ वा नजिककाे वंशज खुल्ने व्यक्तिकाे नागरिकताकाे फाेटाेकपी ।

४.उपर्युक्त प्रमाणहरु पेश हुन नसकेमा वंशज खुल्ने अन्य प्रमाणहरु जस्तै लालपुर्जा अादि ।

५. जन्म मिति खुल्ने एस.ई.ई./ एस.एल.सी. उत्तिर्ण गरेकाे शैक्षिक याेग्यताकाे चारित्रिक प्रमाणपत्र र लब्धांकपत्रकाे फाेटाेकपी वा जन्मदर्ताकाे फाेटाेकपी ।

६. अटाे साइजकाे फाेटाे २ प्रति ।

७. सम्बन्ध विच्छेद भएकाे अदालतकाे फैसला ।

८. सम्बन्धित वडाबाट सम्बन्ध विच्छेद भएकाे घटना दर्ता प्रमाणपत्र ।

रु १० काे  टिकट प्रमाण पुगेकै दिन  प्र.अ. / शाखाकाे ना. सु. प्र.जि.अ. प्रमाण कागजातकाे साथै नाता खुल्ने व्यक्ति स्वयम् उपस्थित भै सनाखत गरिदिनुपर्ने । 
२.४ प्रतिलिपी नागरिकताकाे प्रमाणपत्रका लागि 

१. ताेकिएकाे ढाँचा अनुसारकाे वडाबाट प्रमाणित सिफारिस ।

२.सक्कल वा झुत्राे भएकाे नागरिकता वा नागरिकता प्रमाणपत्र नम्वर वा जारी मिति खुलेकाे प्रमाण ।

३.विवाहित महिलाकाे लागि विवाह दर्ता (पति कायम गर्न )

४. बसाईंसराई गरी अन्य जिल्लाबाट अाएका नागरिकले यस जिल्लाबाट नागरिकताकाे प्रतिलिपी  लिन चाहेमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, नक्शा पास प्रमाणपत्र, पानी, विजुली, टेलिफाेन अादिकाे महशुल कार्डकाे प्रमाण ।

५.अन्य जिल्लाबाट नागरिकता जारी भएका नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूले अाफ्नाे परिचयपत्र, स्थानीय वडाकाे सिफारिस र निज कार्यरत कार्यालयकाे सिफारिस ।

६. सम्बन्ध विच्छेद भएका महिलाले पतिकाे नामथर हटाई माइती तर्फकाे नागरिकता लिन चाहेमा अदालतकाे फैसला र सम्बन्धित वडाबाट सम्बन्ध विच्छेदकाे घटना दर्ता प्रमाणपत्र ।

७. अन्य जिल्ला वा कार्यालयबाट जारी भएका नागरिकताकाे सम्बन्धमा उक्त जिल्ला वा कार्यालयबाट नागरिकताकाे अभिलेख झिकाएर मात्र नागरिकताकाे प्रतिलिपी जारी गरिनेछ ।

रु १३ काे हुलाक टिकट प्रमाण पुगेकै दिन । प्र.अ. / शाखा हेर्ने ना.सु. प्र‍.जि.अ. सम्बन्ध विच्छेद भएका महिलाका लागि घटना दर्ता भएकाे मितिले ३५ दिन मात्र पछि नागरिकताकाे लागि निवेदन दिन सक्नेछन् ।
३. नाबालक परिचयपत्रकाे लागि . 

१. ताेकिएकाे ढाँचा बमाेजिमकाे निवेदन फाराम र सिफारिस ।

२. बाबु र अामाकाे सक्कलै नागरिकता र त्यसकाे फाेटाेकपी ।

३. अामा बुवाकाे  विवाह दर्ता प्रमाणपत्र ।

४. बाबु अामासँगकाे नाता प्रमाणित ।

५. बच्चाकाे जन्मदर्ता र त्यसकाे फाेटाेकपी ।

६. बसाईंसराई गरी अाउनेकाे हकमा बसाईंसराईकाे प्रमाणपत्र र स्थायी बसाेबास गरेकाे खुल्ने प्रमाण जस्तै लालपुर्जा, विजुली, पानी अादिकाे महशुल कार्ड ।

७. कर्मचारी परिवारकाे लागि कार्यालयकाे सिफारिस ।

८. बच्चाकाे ३ प्रति पासपाेर्ट साइजकाे फाेटाेकपी ।

९. सनाखत गर्नकाे लागि नाता खुल्ने परिवारकाे सदस्य वा नातेदार सक्कलै नागरिकता सहित उपस्थित हुनुपर्नेछ ।

१०. नाबालिक परिचयपत्र हराई वा झुत्राे भई प्रतिलिपी लिनुपर्ने भएमा सिफारिस सहितकाे निवेदन तथा सक्कलै झुत्राे तथा व्यहाेरा खुल्ने प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ ।

रु १० काे टिकट प्रमाण पुगेकै दिन । प्र.अ./ शाखा हेर्ने ना.सु. प्र.जि.अ.  
४.

नाम, थर, उमेर, फरक परेकाे विवरण संशाेधन

 

१. निवेदन 

२. नागरिकता प्रमाणपत्रकाे सक्कल र फाेटाेकपी ।

३. नेपालबाट एस.ई.ई. वा साे सरहकाे उमेर खुलेकाे प्रमाणपत्र ।

४‍. शैक्षिक स‌ंस्थाकाे सिफारिस पत्र 

५. सम्बन्धित वडाकाे  सिफारिसपत्र ।

६. परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय / क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा व्यहाेरा सच्याउन सिफारिस गर्नुपर्दा एस.ई.ई. उत्तीर्ण गरेकाे ६ महिनाभित्र अावेदन दिइसकेकाे हुनुपर्नेछ ।

रु १० काे टिकट प्रमाण पुगेकै दिन । प्र.अ. / शाखा हेर्ने ना.सु. प्र.जि.अ.  
४.१ कुनै व्यहाेरा प्रमाणित सम्बन्धी

१. व्यहाेरा खुलेकाे निवेदन ।

२. सम्बन्धित वडाकाे सिफारिस ।

३. नागरिकताकाे फाेटाेकपी र सक्कलै प्रमाणपत्र ।

४. अन्य प्रमाणहरु ।

रु १० काे टिकट प्रमाण पुगेकै दिन । प्र.अ. / शाखा हेर्ने ना.सु. प्र.जि.अ.  
५. साविककाे नाता प्रमाणितकाे प्रतिलिपी  १. नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रकाे नम्बर र मिति खुलाई सराेकारवालाले नागरिकताकाे प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपी सहित निवेदन  दिनुपर्नेछ ।  रु १०काे हुलाक टिकट साेही  दिन प्र.अ. / शाखा हेर्ने ना.सु. प्र.जि.अ.  
६. राहदानी सम्बन्धी

१. राहदानी अावेदन फाराम २ प्रति भरी फाेटाे समेत टाँसी स्वयम् अावेदकले सही गरी निम्न प्रमाणसाथ पेश गर्नुपर्नेः

क. नागरिकताकाे सक्कल र फाेटाेकपी ।

ख. ४ प्रति पासपाेर्ट साइजकाे फाेटाे ।

ग. हस्तलिखित राहदानी हराएकाे हकमा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचना र प्रहरी प्रतिवेदन ।

घ. केरमेट भएकाे वा म्याद सकिएकाे भए त्यस्ताे सक्कलै राहदानी ।

ङ. बसाईंसराई सरी अाएकाकाे हकमा बसाईंसराईकाे प्रमाण र स्थायी बसाेबास खुल्ने जग्गाधनी / घरबासकाे प्रमाण ।

च. विवाह भै अाएकाे महिलाकाे हकमा विवाह दर्ता प्रमाण र पतिकाे नागरिकता ।

छ. कर्मचारी वा कर्मचारी परिवारकाे हकमा कार्यालयकाे सिफारिस समेत ।

 

सामान्य प्रक्रियाकाे लागि रु ५००० ।-

द्रुत राहदानी सेवाकाे लागि विभागमा नै रु १०,०००।- राजश्व बुझाउनुपर्नेछ ।

राहदानी विभागबाट प्राप्त हुनासाथ । प्र.अ. / शाखा हेर्ने ना.सु. प्र.जि.अ. अन्य जिल्लाबाट बसाईं सरी अाएकाे भए नागरिकताकाे अभिलेख बुझेर मात्र राहदानीका लागि सिफारिस गरिनेछ ।
६‍.१ नाबालिक परिचयपत्रकाे अाधारमा राहदानी

१‍. राहदानी अावेदन फाराम ३ प्रति भरी फाेटाेसमेत टाँसी निम्न प्रमाणहरु साथ पेश गर्नुपर्नेछः

क. सक्कल नाबालिक परिचयपत्र र साेकाे २ प्रति फाेटाेकपी ।

ख. ४ प्रति पासपाेर्ट साइजकाे फाेटाे । 

ग. बसाईं सरी अाएकाकाे हकमा बसाईंसराईकाे प्रमाण र स्थायी बसाेबास खुल्ने जग्गाधनी / घरबासकाे प्रमाण

सामान्य प्रक्रियाकाे लागि रु ५,००० ।-

द्रुत राहदानी सेवाकाे लागि विभागमा नै रु १०,०००।- राजश्व बुझाउनुपर्नेछ ।

राहदानी विभागबाट प्राप्त हुनासाथ ।

 प्र.अ. / शाखाकाे ना.सु. प्र‍.जि.अ. हराएकाे केरमेट भएकाे हकमा यस कार्यालयबाट राहदानी बनाउँदा रु १०,०००।- र राहदानी विभागबाट बनाउँदा रु १५,०००।- राजश्व बुझाउनुपर्नेछ ।
६.२ राहदानी संशाेधन गर्नुपर्ने अवस्थामा

जन्ममिति, नाम, थर, ठेगाना, पेशा, सम्पर्क व्यक्ति अादि जुन विषयमा संशाेधन गर्नुपर्ने हाे साेकाे प्रमाणकाे प्रतिलिपी, सक्कल राहदानी र साेकाे फाेटाेकपी पेश गरी स्वयमले याे बारेमा संसाेधन गरी पाउँ भनी निवेदन दिने ।

नियमानुसार । साेही दिन विभागमा सिफारिस गरिने । प्र.अ./ शाखाकाे ना.सु. प्र.जि.अ. हराएकाे केरमेट भएकाे हकमा यस कार्यालयबाट राहदानी बनाउँदा रु १०,०००।- र राहदानी विभागबाट बनाउँदा रु १५,०००।- राजश्व बुझाउनुपर्नेछ ।
७. धर्मपुत्र / धर्मपुत्री सम्बन्धी प्रदान हुने सिफारिस

१. रितपूर्वककाे निवेदन ।

२. धर्मपुत्र / धर्मपुत्री ग्रहण गर्न चाहने दम्पत्ति मध्ये कुनै एक स्वास्थ्य तथा शारीरिक कारणले सन्तान उत्पादन गर्न असक्षम छ भनी सम्बन्धित मुलुककाे स्वीकृत चिकित्सकले प्रमाणित गरिदिएकाे पत्र ।

३. अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी विवरण

४. विवाह दर्ता प्रमाणपत्र ।

५. पारिवारिक विवरण ।

६. चारित्रिक विवरण ।

७. अार्थिक स्थितिकाे विवरण ।

८. विदेशीकाे हकमा राहदानी र भीसाकाे प्रतिलिपी ।

९. सम्बन्धित मुलुक वा साे मुलुककाे दुताबासबाट नेपाली बालबालिका धर्मपुत्र / धर्मपुत्री ग्रहण गर्ने सहमति दिएकाे पत्र ।

१०. अविवाहित, सम्बन्ध विच्छेद गरेकाे, न्यायिक पृथकीकरण गरेकाे, विधुर वा विधवाकाे हकमा त्यस्ताे भएकाे अाधिकारिक प्रमाणपत्र ।

११. बेवारिसे बालबालिकाकाे हकमा मान्यताप्राप्त बालगृहकाे सिफारिस तथा प्रहरी प्रतिवेदन ।

१२. बालबालिका धर्मपुत्र /धर्मपुत्री दिनकाे लागि अावश्यक हुने मापदण्ड बमाेजिमकाे अन्य याेग्यता पुगेकाे हुनुपर्ने ।

रू १० काे टिकट प्रक्रिया पुगेपछि  प्र.अ. / शाखाकाे ना.सु. प्र.जि.अ.  
८. हातहतियार इजाजत

१. निवेदन ।

२. नागरिकताकाे प्रमाणपत्रकाे सक्कल र फाेटाेकपी ।

३. सम्बन्धित वडाकाे सिफारिस ।

रू १० काे टिकट तथा हातहतियार खरखजना नियमावली बमाेजिम प्रक्रिया पुगेपछि प्र.अ. / शाखाकाे ना.सु. प्र.जि.अ. नयाँ हातहतियार लिन वा नामासारी गर्न जिल्ला सुरक्षा समितिकाे निर्णय अावश्यक हुनेछ ।
९. हातहतियार नामासारी सम्बन्धी 

१. निवेदन, ना.प्र.पत्रकाे फाेटाेकपी तथा इजाजतपत्र र दुइपक्ष बीचकाे सम्झाैता कागज प्रमाण 

२. हकदार भएमा नाता खुल्ने प्रमाण ।

रू १० काे टिकट तथा हातहतियार खरखजना नियमावली बमाेजिम प्रक्रिया पुगेपछि प्र.अ. / शाखाकाे ना.सु. प्र.जि.अ.  
९.१ हातहतियार नवीकरण सम्बन्धी

१. सम्बन्धित व्यक्तिकाे निवेदन ।

२. सक्कल इजाजत पत्र ।

रू १० काे टिकट तथा हातहतियार खरखजना नियमावली बमाेजिम प्रक्रिया पुगेपछि प्र.अ. / शाखाकाे ना.सु. प्र.जि.अ.  
९.२ हातहतियार इजाजत प्रतिलिपी सम्बन्धी

१. सम्बन्धित व्यक्तिकाे निवेदन । 

२. ना‍.प्र.प‍. काे फाेटाेकपी र इजाजत नम्वर खुल्ने प्रमाण ।

रू १० काे टिकट तथा हातहतियार खरखजना नियमावली बमाेजिम प्रक्रिया पुगेपछि प्र.अ. / शाखाकाे ना.सु. प्र.जि.अ.  
९.३ विष्फाेटक पदार्थ 

१. निवेदन  ।

२. स‌ंस्था वा प्रतिष्ठानकाे अाधिकारिकता ।

३. अन्य विषय नियमावली बमाेजिम

रू १० काे टिकट तथा हातहतियार खरखजना नियमावली बमाेजिम प्रक्रिया पुगेपछि प्र.अ. / शाखाकाे ना.सु. .प्र.जि.अ.  
१०. संस्था, पत्रपत्रिका तथा छापाखाना सम्बन्धी

१. रितपूर्वककाे निवेदन ।

२. तदर्थ भेलाकाे निर्णय ।

३. विधानकाे ४ प्रति र साेमा तदर्थ समितिकाे पदाधिकारीहरूकाे दस्तखत (विधानकाे नमूना यसै वेब साइटकाे डाउनलाेडमा हेर्नुहाेस )

४. प्रबन्ध समितिका पदाधिकारीहरूकाे नेपाली नागरिकताकाे प्रमाणपत्र र व्यक्तिगत विवरण

५. सम्बन्धित न.पा. वा गा.पा. काे सिफारिस ।

रू १,०००।- प्रक्रिया पुगेपछि प्र.अ. / शाखाकाे ना.सु. प्र.जि.अ.  
१०.१ संस्था नविकरण

१. रितपूर्वककाे निवेदन ।

२. कार्यसमितिकाे निर्णयकाे प्रतिलिपी ।

३.लेखापरिक्षणकाे प्रतिवेदन।

४. लेखापरीक्षककाे अडिटर्स इजाजतपत्र ।

५. वार्षिक प्रगति विवरण ।

६. कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित  गा.पा. / न.पा. काे सिफारिसपत्र ।

७. संस्था दर्ता प्रमाणपत्रकाे सक्कल ।

८. नविकरण गर्नुअघि भएकाे साधारण सभाकाे निर्णयकाे प्रतिलिपी ।

नियमानुसार । प्रक्रिया पुगेपछि प्र.अ. / शाखाकाे ना.सु. प्र.जि.अ.  पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2081-04-02 17:37:32

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

Powered By: ProActive Developers