Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

मुआब्जा वितरण

8 महिना अगाडी

2077-07-14


आज मिति २०७७/०७/१४  गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश बस्नेतज्यूले उत्तर दक्षिण  हाई एक्स्टेन्सन विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण आयोजनाबाट अधिग्रहण भएका जग्गाका जग्गाधनीहरुलाई मुआव्जा वितरण गर्नुभएको छ । 

Attached Files