Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 उमेश बस्नेत उमेश बस्नेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9856047777
2 नवराज बराल नवराज बराल प्रशासकीय अधिकृत प्रसाशन शाखा 9851211120
nabaraj.baral@gmail.com
3 उज्वल बहादुर बस्नेत उज्वल बहादुर बस्नेत प्रशासकीय अधिकृत प्रसाशन शाखा
4 राम प्रसाद पाैडेल राम प्रसाद पाैडेल नायब सुब्बा मुद्दा शाखा 9856040339
rampd@moha.gov.np
5 दिप नारायण सापकाेटा दिप नारायण सापकाेटा नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9846052430
dip@moha.gov.np
6 रुद्र प्रसाद पाेखरेल रुद्र प्रसाद पाेखरेल नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9846302908
rudra@moha.gov.np
7 दिनेश शर्मा दिनेश शर्मा नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9847059594
dinesh@moha.gov.np
8 विष्णु प्रसाद चापागाईं विष्णु प्रसाद चापागाईं कम्प्यूटर अपरेटर नागरिकता शाखा
bpc.aadarsha@gmail.com
9 माेति प्रसाद आचार्य माेति प्रसाद आचार्य खरिदार प्रसाशन शाखा 9846260368
motipd@moha.gov.np
10 गाेविन्द बहादुर घर्ती गाेविन्द बहादुर घर्ती खरिदार मुद्दा शाखा 9857632136
govind@moha.gov.np
11 माेहन राज पाैडेल माेहन राज पाैडेल खरिदार राहदानी शाखा 9849645342
paudel1mohanraj@gmail.com
12 नविन पाैडेल नविन पाैडेल हलुका सवारी चालक प्रसाशन शाखा 9846293919
nabinpoudel@moha.gov.np
13 सुर्य बहादुर राेका सुर्य बहादुर राेका हलुका सवारी चालक प्रसाशन शाखा 9856030964
suryabdr@moha.gov.np
14 जीवन लामिछाने जीवन लामिछाने कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा 9846277987
jeevan@moha.gov.np
15 प्रकाश पाैडेल प्रकाश पाैडेल कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा 9846310049
prakash@moha.gov.np
16 फाेन नारायण रेग्मी फाेन नारायण रेग्मी कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा 9846039426
phonnarayanregmi@moha.gov.np
17 रामचन्द्र गिरी रामचन्द्र गिरी कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9846238346
ramchandra@moha.gov.np
18 ज्ञानेन्द्र ढकाल ज्ञानेन्द्र ढकाल कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा 9846545853
gyanendradhakal@moha.gov.np