Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

राष्ट्रिय परिचयपत्र शाखा : काेठा न‌ं‍. ११०

क्र.सं‍. सेवा सुविधाकाे विवरण अावश्यक कागजपत्र लाग्ने शुल्क लाग्ने समय जिम्मेवार कर्मचारी वा शाखा गुनासाे सुन्ने कर्मचारी कैफियत
१. राष्ट्रिय परिचयपत्र सक्कल नागरिकता सहित स्वयम व्यक्ति उपस्थित हुनुपर्ने ।   तुरुन्तै क‌.अ. प्र.जि .अ.