Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

राहदानी शाखा 2076-05-13

राहदानी (MRP) शाखा : काेठा न‌ं‍. १०२

क्र.सं‍. सेवा सुविधाकाे विवरण आवश्यक कागजपत्र लाग्ने शुल्क लाग्ने समय जिम्मेवार कर्मचारी वा शाखा गुनासाे सुन्ने कर्मचारी कैफियत
१. राहदानी सम्बन्धी

१. राहदानी आवेदन फाराम २ प्रति भरी फाेटाे समेत टाँसी स्वयम् आवेदकले सही गरी निम्न प्रमाणसाथ पेश गर्नुपर्नेः

क. नागरिकताकाे सक्कल र फाेटाेकपी ।

ख. ४ प्रति पासपाेर्ट साइजकाे फाेटाे ।

ग. हस्तलिखित राहदानी हराएकाे हकमा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचना र प्रहरी प्रतिवेदन ।

घ. केरमेट भएकाे वा म्याद सकिएकाे भए त्यस्ताे सक्कलै राहदानी ।

ङ. बसाईंसराई सरी आएकाकाे हकमा बसाईंसराईकाे प्रमाण र स्थायी बसाेबास खुल्ने जग्गाधनी / घरबासकाे प्रमाण ।

च. विवाह भै आएकाे महिलाकाे हकमा विवाह दर्ता प्रमाण र पतिकाे नागरिकता ।

छ. कर्मचारी वा कर्मचारी परिवारकाे हकमा कार्यालयकाे सिफारिस समेत ।

 

सामान्य प्रक्रियाकाे लागि रु ५००० ।-

द्रुत राहदानी सेवाकाे लागि विभागमा नै रु १०,०००।- राजश्व बुझाउनुपर्नेछ ।

राहदानी विभागबाट प्राप्त हुनासाथ । प्र.अ. / शाखा हेर्ने ना.सु. प्र.जि.अ. अन्य जिल्लाबाट बसाईं सरी आएकाे भए नागरिकताकाे अभिलेख बुझेर मात्र राहदानीका लागि सिफारिस गरिनेछ ।
१.१ नाबालिक परिचयपत्रकाे आधारमा राहदानी

१‍. राहदानी आवेदन फाराम ३ प्रति भरी फाेटाेसमेत टाँसी निम्न प्रमाणहरु साथ पेश गर्नुपर्नेछः

क. सक्कल नाबालिक परिचयपत्र र साेकाे २ प्रति फाेटाेकपी ।

ख. ४ प्रति पासपाेर्ट साइजकाे फाेटाे । 

ग. बसाईं सरी आएकाकाे हकमा बसाईंसराईकाे प्रमाण र स्थायी बसाेबास खुल्ने जग्गाधनी / घरबासकाे प्रमाण

सामान्य प्रक्रियाकाे लागि रु ५,००० ।-

द्रुत राहदानी सेवाकाे लागि विभागमा नै रु १०,०००।- राजश्व बुझाउनुपर्नेछ ।

राहदानी विभागबाट प्राप्त हुनासाथ ।

 प्र.अ. / शाखाकाे ना.सु. प्र‍.जि.अ. हराएकाे केरमेट भएकाे हकमा यस कार्यालयबाट राहदानी बनाउँदा रु १०,०००।- र राहदानी विभागबाट बनाउँदा रु १५,०००।- राजश्व बुझाउनुपर्नेछ ।
१.२ राहदानी संशाेधन गर्नुपर्ने अवस्थामा

जन्ममिति, नाम, थर, ठेगाना, पेशा, सम्पर्क व्यक्ति आदि जुन विषयमा संशाेधन गर्नुपर्ने हाे साेकाे प्रमाणकाे प्रतिलिपी, सक्कल राहदानी र साेकाे फाेटाेकपी पेश गरी स्वयमले याे बारेमा संसाेधन गरी पाउँ भनी निवेदन दिने ।

नियमानुसार । साेही दिन विभागमा सिफारिस गरिने । प्र.अ./ शाखाकाे ना.सु. प्र.जि.अ. हराएकाे केरमेट भएकाे हकमा यस कार्यालयबाट राहदानी बनाउँदा रु १०,०००।- र राहदानी विभागबाट बनाउँदा रु १५,०००।- राजश्व बुझाउनुपर्नेछ ।


पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2080-07-24 09:12:20

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

Powered By: ProActive Developers