Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

दिप नारायण सापकाेटा


दिप नारायण सापकाेटा


दिप नारायण सापकाेटा
नायब सुब्बा

शाखा नागरिकता शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल dip@moha.gov.np
सम्पर्क 9846052430
ठेगाना ठुलीबेंशीPutalibazar municipality 4, स्याङ्गजा
बहाल मिति २०७२ बैशाख ३