Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

विष्णु प्रसाद चापागाईं


विष्णु प्रसाद चापागाईं


विष्णु प्रसाद चापागाईं
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा नागरिकता शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल bpc.aadarsha@gmail.com
ठेगाना गल्याङ न.पा. ६ स्याङ्जाGalyang Municipality 6, स्याङ्गजा
बहाल मिति २०६८ मंसिर ११