Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

स्याङ्जा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारी आदेश

27 दिन अगाडी

2078-03-15


Dock_Down_Notice_2078_03_15.jpg तस्बिर : स्याङ्जा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारी आदेश

स्याङ्जा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारी आदेश