Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

कार्यालयको परिचय

जिल्ला प्रशासन जिल्लाकाे प्रमुख कार्यालय हाे । याे जिल्लास्तरमा रहेकाे केन्द्र सरकारकाे प्रमुख प्रतिनिधिमूलक कार्यालय हाे । यस कार्यालयका कार्यहरु र कार्यक्षेत्रहरू  असिमित रहेका हुन्छन्। जिल्लाकाे शान्तिसुरक्षा कायम गर्नु यस कार्यालयकाे प्रमुख कार्य हाे । जिल्लामा संविधान, ऐन, नियम, कानुनकाे संरक्षण तथा पालना गराउने, जनताकाे गुनासाे सुन्ने, तीनकाे निराकरण गर्ने, चाेरी, ठगी नियन्त्रण गर्ने, सार्वजनिक अपराध नियन्त्रण गर्ने साथै दैवी प्रकाेप व्यवस्थापन, कालाेबजार नियन्त्रण तथा आवश्यक कानूनी कारवाही गर्ने लगायत नागरिकता वितरण, नाबालक परिचयपत्र,  पासपाेर्ट वितरण, दुई नामथर, दुई जन्ममिति, दलित, जनजाति, मुस्लिम, खसआर्य प्रमाणित, संस्था दर्ता, नविकरण, हातहतियारकाे नामासारी, नविकरण आदि पर्दछन् । 

यस कार्यालयका कार्यहरू र सम्बन्धित एेन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधिः

१. स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८

२‍‌‍.  नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३

३‍. दैवी प्रकाेप उद्दार ऐन २०३९

४. लागु ‌औषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३

५‍. हातहतियार तथा खरखजना ऐन २०१८

६. अावश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन २०१७

७. अावश्यक वस्तु संरक्षण ऐन २०१२

८. केही सार्वजनिक (अपराध र सँजाय) ऐन २०२७

९‍. भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९

१०. अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेग ऐन, २०५९

११. राहदानी ऐन २०२४

१२. सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६

१३. संस्था दर्ता ऐन २०३४

१५. उपभाेक्ता संरक्षण ऐन २०५४

१६. जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४

१७. सुशासन (व्यवस्थापन र संचालन) ऐन, २०६४

१८. सूचनाकाे हक सम्बन्धी ऐन, २०६४

१९. सूचनाकाे हक सम्बन्धी नियमावली २०६५

२०. नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३

२१. राहदानी नियमावली २०६७

२२. संस्था दर्ता नियमावली २०३४

२३. हातहतियार तथा खरखजना नियमावली २०२८

२४. सुशासन (व्यवस्थापन र संचालन) नियमावली, २०६५

२५. विपद्  जाेखिम न्युनिकरण र व्यवस्थापन ऐन, २०७४

२६. विपद् जाेखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति, २०६६

२७. गृह प्रशासन सुदृढिकरण याेजना, २०६८

२८. निजामति सेवा ऐन, २०४९

२९. निजामति सेवा नियमावली, २०५०

३०. कार्यस्थलमा हुने याैनजन्य हिंसा निवारण ऐन, २०७४

३१. कालाे बजार र केही अन्य सामाजिक अपराध र संजाय ऐन, २०३२

३२. खाद्य ऐन, २०२३

३३. जलचर संरक्षण ऐन, २०१७

३४. बालबालिकासम्बन्धि ऐन, २०४८ र नियमावली

३५. नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका, २०६८

३६. विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्य याेजना तर्जुमा मार्गनिर्देशन, २०६८

३७. प्रकाेप पिडित उद्दार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४

३८. गृह मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरूकाे आचारसंहिता, २०६९