Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

स्वरेक प्याराग्लाइडिङ मैदान

sworek_maidan(1).jpg
उद्घाटन कार्यक्राम
प्याराग्लाइडिङ विश्वकप २०७५ उद्घाटन