Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, स्याङ्जाद्वारा सहिद मनोज-झपेन्द्र २८ औ स्मृति दिबसको अवसरमा आयोजित स्याङ्जा जिल्ला स्तरिय हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा दोस्रो स्थान प्राप्त जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जा

quiz.jpg
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, स्याङ्जाद्वारा सहिद मनोज-झपेन्द्र २८ औ स्मृति दिबसको अवसरमा आयोजित स्याङ्जा जिल्ला स्तरिय हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा दोस्रो स्थान प्राप्त जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जा
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, स्याङ्जाद्वारा सहिद मनोज-झपेन्द्र २८ औ स्मृति दिबसको अवसरमा आयोजित स्याङ्जा जिल्ला स्तरिय हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा दोस्रो स्थान प्राप्त जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जा