Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

पुनर्संरचना अघिकाे स्याङ्जा

sabik_ko_syangja(3).jpg
पुनर्संरचना अघिकाे स्याङ्जा
पुनर्संरचना अघिकाे स्याङ्जा