Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

पुनर्संरचना भएपछिकाे स्याङ्जा

halko_syangja(2).jpg
स्याङ्जा जिल्ला
स्याङ्जा जिल्ला