Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

स्याङ्जा जिल्लाका स्याङ्जा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा मिति २०७८/०२/३१ गतेदेखि २०७८/०३/०७ गतेसम्म कायम रहने गरी जारी गरिएको निषेधाज्ञाको आदेश

1 महिना अगाडी

2078-02-30


Lock_Down_Notice_2078_02_30.jpg तस्बिर : स्याङ्जा जिल्लाका स्याङ्जा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा मिति २०७८/०२/३१ गतेदेखि २०७८/०३/०७ गतेसम्म कायम रहने गरी जारी गरिएको निषेधाज्ञाको आदेश

स्याङ्जा जिल्लाका स्याङ्जा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा मिति २०७८/०२/३१ गतेदेखि २०७८/०३/०७ गतेसम्म कायम रहने गरी जारी गरिएको निषेधाज्ञाको आदेश