Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

स्याङ्जा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा मिति २०७८/०२/२५ गतेदेखि २०७८/०२/३१ गतेसम्मका लागि जारी निषेधाज्ञा सम्बन्धी आदेश

5 दिन अगाडी

2078-02-24


सूचना(4).jpg तस्बिर :

स्याङ्जा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा मिति २०७८/०२/२५ गतेदेखि २०७८/०२/३१ गतेसम्मका लागि जारी निषेधाज्ञा सम्बन्धी आदेश

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस