Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

स्याङ्जा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा मिति २०७८/०२/१५ गतेदेखि २०७८/०२/२५ गतेसम्मका लागि जारी निषेधाज्ञा सम्बन्धी आदेश

15 दिन अगाडी

2078-02-14


Lock_Down_Aadesh_2078_02_14.jpg तस्बिर : स्याङ्जा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा मिति २०७८/०२/१५ गतेदेखि २०७८/०२/२५ गतेसम्मका लागि जारी निषेधाज्ञा सम्बन्धी आदेश

स्याङ्जा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा मिति २०७८/०२/१५ गतेदेखि २०७८/०२/२५ गतेसम्मका लागि जारी निषेधाज्ञा सम्बन्धी आदेश

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस