Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

स्याङ्जा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मिति २०७८/०१/३१ गतेदेखि मिति २०७८/०२/१५ गतेसम्म लागू हुनेगरी जारी गरिएको निषेधाज्ञा

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस