Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

स्याङ्जा जिल्लाभर लागू हुने गरी संक्रामक रोग ऐन, 2020 बमोजिम जारी गरिएको आदेश

9 महिना अगाडी

2077-05-18


सूचना0518.jpg तस्बिर :

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस