Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

राजनैतिक पार्टीद्वारा सञ्चालन हुने कार्यक्रम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

4 महिना अगाडी

2078-01-12


For_Pol.parties.jpg तस्बिर : राजनैतिक पार्टीद्वारा सञ्चालन हुने कार्यक्रम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

राजनैतिक पार्टीद्वारा सञ्चालन हुने कार्यक्रम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना