Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

प्राप्त राहदानी विवरण

2076-09-19

2076-09-19


यस कार्यालयबाट राहदानी प्राप्त गर्ने गरी २०७६ साल पौष १८ गतेसम्म  निवेदन पेश गरेका निम्नानुसारका निवेदकहरुको राहदानी यस कार्यालयमा उपलब्ध भएकोले आफूले पैसा तिरेको रसिदको अर्धकट्टी तथा नागरिकता वा पहिचान खुल्ने कागजात सहित कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु हुन जानकारी गराइन्छ  । 

विस्तृत विवरणका लागि तल दिइएकाे फाइलहरु हेर्नुहाेस ।

Attached Files