Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जाको अत्यन्त जरुरी सूचना

11 महिना अगाडी

2077-05-11


सूचना0511(1).jpg तस्बिर :

कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जाको अत्यन्त जरुरी सूचना