Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जाको अत्यन्त जरुरी सूचना

11 महिना अगाडी

2077-05-02


सूचना(2).jpg तस्बिर : कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जाको अत्यन्त जरुरी सूचना

कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका सम्बन्धमा  जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाको जरुरी सूचना