Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जाको थप स्पष्ट पारिएको सम्बन्धी सूचना

7 महिना अगाडी

2077-06-30


001.jpg तस्बिर : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जाको थप स्पष्ट पारिएको सम्बन्धी सूचना

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जाको थप स्पष्ट पारिएको सम्बन्धी सूचना

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस