Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जाको सर्वसाधारणका लागि जरुरी सूचना

4 महिना अगाडी

2077-01-25


सूचना01254.jpg तस्बिर : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जाको सर्वसाधारणका लागि जरुरी सूचना

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जाको सर्वसाधारणका लागि जरुरी सूचना