Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाकाे जारी जिल्ला बन्दाबन्दीको निरन्तरता र सवारी पास पूर्णरुमा बन्द गरिएको सम्बन्धी जरुरी सूचना

1 महिना अगाडी

2077-04-29


Notice_2077_04_29.jpg तस्बिर : जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाकाे जारी जिल्ला बन्दाबन्दीको निरन्तरता र सवारी पास पूर्णरुमा बन्द गरिएको सम्बन्धी जरुरी सूचना

जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाकाे जारी जिल्ला बन्दाबन्दीको निरन्तरता र सवासी पास पूर्णरुमा बन्द गरिएको सम्बन्धी जरुरी सूचना