Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जाको गणतन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धी जरुरी सूचना

18 दिन अगाडी

2078-02-11


IMG_20210525_0006.jpg तस्बिर :

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस