Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाबाट जारी सूचना

2077-02-19

2077-02-19


सूचना0219.jpg तस्बिर : जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाबाट जारी सूचना

जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाबाट जारी सूचना

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस