Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

बन्दाबन्दी सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जाको जरुरी सूचना

11 महिना अगाडी

2077-03-17


सूचना0317.jpg तस्बिर : बन्दाबन्दी सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जाको जरुरी सूचना

बन्दाबन्दी सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जाको जरुरी सूचना

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस