Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

जिल्ला स्थित कार्यालय प्रमुखहरुको विवरण

यस जिल्लामा रहेका कार्यालय प्रमुखहरुकाे नामावली र सम्पर्क नम्वर निम्न फाइलमा राखिएकाे छ ।


मिति जिल्ला स्थित कार्यालय प्रमुखहरुको विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2078-02-26 जिल्ला स्थित कार्यालय प्रमुखहरुको विवरण
1 महिना अगाडी