Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा


मिति बार्षिक प्रगति ०७६।७७ विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-04-04 बार्षिक प्रगति ०७६।७७
2 महिना अगाडी