Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

राजेन्द्र शर्मा

  • राजेन्द्र शर्मा

राजेन्द्र शर्मा


राजेन्द्र शर्मा
प्रशासकीय अधिकृत

पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9846082990
बहाल मिति २०७७ फाल्गुन १६