Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

हरि प्रसाद शर्मा

  • हरि प्रसाद शर्मा

हरि प्रसाद शर्मा


हरि प्रसाद शर्मा
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल sharmahari2009@gmail.com
सम्पर्क 9856052444
बहाल मिति २०७७ फाल्गुन ४