Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

गंगा बहादुर क्षेत्री

  • गंगा बहादुर क्षेत्री

गंगा बहादुर क्षेत्री


गंगा बहादुर क्षेत्री
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
सम्पर्क 9856047777
बहाल मिति २०७७ जेष्ठ १६