Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

ध्रुब गिरी

  • ध्रुब गिरी

ध्रुब गिरी


ध्रुब गिरी
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल dgiri230@gmail.com
सम्पर्क 9856052444
ठेगाना Pokhara कास्की
बहाल मिति २०७६ बैशाख ३०