Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको विवरण ।

10 महिना अगाडी

2076-04-09


सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जासँग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण(२०७५ साउन १ देखि २०७६ असार मसान्त सम्म) सर्बसाधारणको जानकारीको संलग्न राखी प्रकाशित गरिएको छ ।

Attached Files