Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

राहदानी प्राप्त भएको

1 महिना अगाडी

2076-04-20


यस कार्यालयबाट राहदानी प्राप्त गर्ने गरी २०७६ साल साउन १ गतेसम्म  निवेदन पेश गरेका निवेदकहरुको राहदानी प्राप्त भएकोले आफूले पैसा तिरेको रसिदको अर्धकट्टी तथा नागरिकता वा पहिचान खुल्ने कागजात सहित कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु हुन जानकारी गराइन्छ  ।