Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

राहदानी प्राप्त भएको

12 दिन अगाडी

2076-01-30


यस कार्यालयबाट राहदानी प्राप्त गर्ने गरी २०७६ साल वैशाख १२ गतेसम्म  निवेदन पेश गरेका निवेदकहरुको राहदानी प्राप्त भएकोले आफूले पैसा तिरेको रसिदको अर्धकट्टी तथा नागरिकता वा पहिचान खुल्ने कागजात सहित कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु हुन जानकारी गराइन्छ  ।