Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

राहदानी बुझिलिने सम्बन्धी सूचना

2 दिन अगाडी

2076-06-01


यस कार्यालयबाट राहदानी प्राप्त गर्ने गरी २०७६ साल भाद्र १२ गतेसम्म  निवेदन पेश गरेका निम्नानुसारका निवेदकहरुको राहदानी यस कार्यालयमा उपलब्ध भएकोले आफूले पैसा तिरेको रसिदको अर्धकट्टी तथा नागरिकता वा पहिचान खुल्ने कागजात सहित कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु हुन जानकारी गराइन्छ  । 

Attached Files