Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नागरिकताको विवरण कम्प्युटरमा राखिएको

11 महिना अगाडी

2076-03-10


यस जिल्लाबाट २०२७ सालदेखि हालसम्म नागरिकता लिने सम्पूर्ण अर्थात् २ लाख ८६ हजार ९९२ जनाको ( इलाका प्रशासन कार्यालय वालिङ्गले राखेको करीब ९० हजार बाहेक) नागरिकताको विवरण कम्प्युटर गरी गृह मन्त्रालयको नागरिकता सूचना तथा व्यवस्थापन प्रणाली (CIMS) मा प्रवृष्टि गरिसकिएको छ ।  यसमा महिलाको संख्या १ लाख २५ हजार १५८ रहेको छ भने पुरुषहरुको संख्या १ लाख ६१ हजार ८३४ रहेको छ ।  नागरिकता प्रणालीमा प्रवृष्टि भएका नागरिकताहरुको विवरण हेर्न सक्नेसम्मको अधिकार मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई दिएको छ ।  यसबाट नागरिकता बनाउन वा विवरण लिन फ्याक्स गर्नु पर्ने वा अभिलेख मागिराख्नु पर्ने अवस्था आउदैन र सेवालाई सहज बनाउन मद्दत मिल्नेछ भन्ने आशा गरेका छौ ।