Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा


यस आ.व. २०७६।०७७ काे श्रावण महिनामा यस कार्यालयबाट सुसम्पन्न भएका कामहरुकाे मासिक प्रगति विवरण यस प्रकार छ ।


मिति मासिक प्रगति विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-05-19 आ.व. २०७६।०७७ काे श्रावण महिनाको मासिक प्रगति विवरण
8 महिना अगाडी