Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

जिल्ला स्थित कार्यालय प्रमुखहरुको विवरण


यस जिल्लामा रहेका कार्यालय प्रमुखहरुकाे नामावली र सम्पर्क नम्वर निम्न फाइलमा राखिएकाे छ ।


मिति जिल्ला स्थित कार्यालय प्रमुखहरुको विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-05-20 जिल्ला स्थित कार्यालय प्रमुखहरुकाे नामावली
8 महिना अगाडी