नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
स्याङ्गजा


वार्षिक प्रगति विवरण अा‍.व. 073 / 074

जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाबाट अा.व. 073/074 मा सम्पन्न भएका कार्यहरुकाे वार्षिक प्रगति विवरण

Additional Documents

Title Size Download
1500626196.docx 23 KB  Download

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय