Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

यादवराज शर्मा


यादवराज शर्मा


यादवराज शर्मा
प्रशासकीय अधिकृत

सूचना अधिकारी
शाखा प्रसाशन शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल yaras2018@moha.gov.np
सम्पर्क 9856020954
ठेगाना चन्द्रनगरPutalibazar municipality 1, स्याङ्गजा
बहाल मिति २०७१ कार्तिक १६