Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

श्री काेशहरि निराैला

  • श्री काेशहरि निराैला

श्री काेशहरि निराैला


श्री काेशहरि निराैला
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल koshahari@gmail.com
सम्पर्क 9856047777
बहाल मिति २०७५ बैशाख २०