Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

शाेभाखर पाेखरेल


शाेभाखर पाेखरेल


शाेभाखर पाेखरेल
प्रशासकीय अधिकृत

शाखा प्रसाशन शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9856033616
ठेगाना पुतलीबजार न.पा. ४ स्याङ्जाPutalibazar municipality 4, स्याङ्गजा
बहाल मिति २०७५ चैत्र २९