Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

शाेभाखर पाेखरेल


शाेभाखर पाेखरेल


शाेभाखर पाेखरेल
प्रशासकीय अधिकृत

शाखा प्रसाशन शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9856033616
ठेगाना पुतलीबजार न.पा. ४ स्याङ्जाPutalibazar municipality 4, स्याङ्गजा
बहाल मिति २०७५ चैत्र २९