Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

गाेविन्द बहादुर घर्ती


गाेविन्द बहादुर घर्ती


गाेविन्द बहादुर घर्ती
खरिदार

शाखा प्रसाशन शाखा
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल govind@moha.gov.np
सम्पर्क 9857632136
बहाल मिति २०७५ कार्तिक १६