Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

गाेविन्द बहादुर घर्ती


गाेविन्द बहादुर घर्ती


गाेविन्द बहादुर घर्ती
खरिदार

शाखा प्रसाशन शाखा
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल govind@moha.gov.np
सम्पर्क 9857632136
बहाल मिति २०७५ कार्तिक १६