Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

दिप नारायण सापकाेटा


दिप नारायण सापकाेटा


दिप नारायण सापकाेटा
नायब सुब्बा

शाखा नागरिकता शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल dip@moha.gov.np
सम्पर्क 9846052430
ठेगाना ठुलीबेंशीPutalibazar municipality 4, स्याङ्गजा
बहाल मिति २०७२ बैशाख ३