Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

विष्णु प्रसाद चापागाईं


विष्णु प्रसाद चापागाईं


विष्णु प्रसाद चापागाईं
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा नागरिकता शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल bpc.aadarsha@gmail.com
ठेगाना गल्याङ न.पा. ६ स्याङ्जाGalyang Municipality 6, स्याङ्गजा
बहाल मिति २०६८ मंसिर ११