Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कार्यालयकाे परिसर

karyalaya_parisar.jpg
कार्यालय परिसर
कार्यालय परिसर